Generelle forretningsbetingelser

Den bindende sprogversion af disse vilkår og betingelser er tysk. Den engelske version er udelukkende til brug for brugerne.

1. Generelt
Følgende generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for alle købsaftaler til forbrugere i henhold til § 13 i den tyske civillovbog (BGB).

2. Tilbud og kontraktindgåelse
(1) Præsentationen af ​​produkterne i onlineshoppen repræsenterer ikke juridisk bindende tilbud, men er blot en opfordring til at bestille.
(2) Ved at klikke på knappen "Bestil" i sidste trin af bestillingsprocessen, afgives en juridisk bindende erklæring om bestilling af de valgte varer/ydelser. Købekontrakten indgås når den lille b accepterer ordren efter at have modtaget den. Accept sker via en ordrebekræftelse via e-mail.

3. Fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesret
Forbrugere har fjorten dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig navngivet tredjemand, som ikke er fragtfører, tog de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (das kleine b, Frøslevvej 81c
6330 Padborg, Dänemark, post@daskleineb.de, telefon: +45 30 50 65 36) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. sendt med postbrev eller e-mail), der informerer dig om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, selvom dette ikke er obligatorisk.
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber.

Konsekvenser af tilbagekaldelse
Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af, at du har valgt en anden leveringsmetode end den billigste standardlevering, som vi tilbyder) for at blive tilbagebetalt med det samme og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først.
Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du meddeler os din annullering af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden 14 dages fristen er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. For varer, der ikke normalt kan returneres med posten på grund af deres art, udgør disse 149,00 EUR. Du hæfter kun for varens værditab, hvis dette værditab skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktionalitet.

Prøve annullering
To das kleine b, Frøslevvej 81c, 6330 Padborg, Dänemark, post@daskleineb.de

Jeg/vi (*) ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt (*) om køb af følgende
Var (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Navn på forbruger(e)
Adresse på forbrugeren(erne)

Forbrugerens underskrift (kun for papirmeddelelse)
Dato

(*) Slet det ikke gældende.

4. Priser og forsendelsesomkostninger
(1) Priserne angivet på produktsiderne inkluderer lovpligtig moms og andre priskomponenter.

(2) Oplysninger om ekstra forsendelsesomkostninger er angivet i forsendelsesomkostningslisten.

5. Levering
(1) Levering sker udelukkende til en hjemmeadresse inden for Tyskland og Den Europæiske Union, medmindre der udtrykkeligt er indgået anden aftale på grund af særlig anmodning fra køber. Vi dækker ikke eventuelle toldgebyrer for leveringer til Schweiz og skal afholdes særskilt af køber.

(2) Vi gør udtrykkeligt opmærksom på leveringstiderne på den respektive produktside.

6. Betaling
(1) Betaling sker forud eller via PayPal efter købers skøn.

(2) Vælger du forudbetalingsmetoden, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen og leverer varerne under hensyntagen til den oplyste leveringstid efter modtagelse af betaling. Hvis du vælger Paypal som din betalingsmetode, skal du følge betalingsinstruktionerne efter at have gennemført ordren. Så snart betaling er bogført, leverer vi varerne under hensyntagen til de oplyste leveringstider.

7. Ejendomsforbehold
Varerne forbliver das kleine bs ejendom, indtil fuld betaling er sket.

8. Garanti/ansvar
(1) Den lovpligtige garanti gælder.

Stk. 2. Afvigelser i struktur og farve i forhold til det udstillede eller afbildede stykke udgør ikke en mangel, så længe de har karakter af de anvendte materialer og er sædvanlige i handelen.

(3) das kleine b har ubegrænset ansvar for forsæt og grov uagtsomhed. Ansvar for simpel uagtsomhed er udelukket, undtagen i tilfælde af skade på liv, krop eller helbred - eller hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser (kardinalforpligtelser) overtrædes. Ansvaret er begrænset til kontrakttypiske og forudsigelige skader. Ovenstående begrænsninger eller udelukkelser af ansvar gælder dog ikke for lovpligtigt ansvar uden skyld (f.eks. under produktansvarsloven) eller ansvar som følge af en fejlfri garanti. I det omfang ansvar er udelukket eller begrænset i henhold til stk. 2 og 3, gælder dette også det personlige ansvar for das kleine b's ansatte, medarbejdere, repræsentanter, organer og stedfortrædere.

9. Afsluttende bestemmelse
(1) Tysk lov finder anvendelse.

(2) Hvis individuelle bestemmelser i kontrakten er ugyldige, vil dette ikke påvirke effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser.