data beskyttelse

1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generel information
Følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Persondata er enhver data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandling på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger på forlaget på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sideadgang). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres fejlfrit. Andre data kan blive brugt til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte persondata. Du har også ret til at anmode om, at disse data bliver rettet, blokeret eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder. Nærmere oplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af behandling".

Analyse og tredjepartsværktøjer
Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Det sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af ​​din surfadfærd er normalt anonym; surfadfærd kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om mulighederne for indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

data beskyttelse
Operatørerne af disse websteder tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Persondata er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ
Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

das kleine b
Charlotte Baumann
Frøslevvej 81c
6330 Padborg
Dänemark

Tlf. +45 30 50 65 36
E-Mail: charlotte@daskleineb.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet. Alt du skal gøre er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af ​​den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)
Hvis databehandling udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger af årsager, der opstår fra din særlige situation; Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav ( Indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan annoncering; Dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger ikke længere blive brugt til direkte reklameformål (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2 GDPR).

Ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage eksisterer uden at det berører andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk baseret på dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om, at dataene overføres direkte til en anden ansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside
Hvis der er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for direkte debiteringsautorisation) efter indgåelse af en betalt kontrakt, vil disse data være nødvendige for betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner med almindelige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan de betalingsoplysninger, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning og rettelse
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til at rette, blokere eller slette disse data . Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse til dette formål eller for yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​de personoplysninger, vi opbevarer om dig, vil vi normalt bruge tid til at verificere dette. I løbet af gennemgangen har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger foregik/forgår ulovligt, kan du anmode om, at databehandlingen begrænses i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine interesser og vores. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser er gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til EU's eller en medlemsstats vigtige offentlige interesse.

Indsigelse mod reklamemails
Der gøres hermed indsigelse mod brugen af ​​kontaktoplysninger offentliggjort som en del af forpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklameinformation, såsom spam-e-mails.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies
Nogle af hjemmesiderne bruger såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som din browser gemmer.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger.

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, samt aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner, du har brug for (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for at kunne levere sine tjenester på en teknisk fejlfri og optimeret måde. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til at analysere din surfeadfærd) gemmes, vil de blive behandlet separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler
Udbyderen af ​​siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendte operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
  • Tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data vil ikke blive flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Forespørgsel på mail eller telefon
Hvis du kontakter os via e-mail eller telefon, vil din anmodning, inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning), blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, forudsat at din anmodning er relateret til opfyldelsen af ​​en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) og/eller på vores legitime interesser (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR), da vi har en legitim interesse. i de effektive behandlingsforespørgsler sendt til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Tilmelding på denne hjemmeside
Du kan registrere dig på vores hjemmeside for at bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har tilmeldt dig. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal angives fuldt ud. Ellers afviser vi tilmeldingen.

Ved vigtige ændringer, såsom omfanget af tilbuddet eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der blev oplyst under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles på baggrund af dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Alt du skal gøre er at sende os en uformel e-mail. Lovligheden af ​​den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, der indsamles under registreringen, vil blive opbevaret af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside, og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indhold eller ændring af retsforholdet (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af ​​vores hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller fakturere for den.

De indsamlede kundedata vil blive slettet, efter at ordren er gennemført eller forretningsforbindelsen er afsluttet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakt for netbutikker, forhandlere og forsendelse af varer
Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis dette er nødvendigt som led i kontraktbehandlingen, for eksempel til den virksomhed, der er betroet leveringen af ​​varerne, eller det kreditinstitut, der er betroet betalingsbehandlingen. Dataene vil ikke blive videregivet eller vil kun blive transmitteret, hvis du udtrykkeligt har accepteret overførslen. Dine data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

4. Analyseværktøjer og annoncering

Metapixel
Vores hjemmeside bruger besøgendes handlingspixel fra Meta, Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025, USA, til at måle konverteringer

På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en metaannonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af ​​meta-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål og optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside; vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Meta, således at en tilknytning til den respektive brugerprofil er mulig og Meta anvender dataene til egne annonceringsformål, iht. Datapolitik kan bruge. Dette giver Meta mulighed for at placere annoncer på Facebook-sider såvel som uden for Facebook. Som webstedsoperatør kan vi ikke påvirke denne brug af data.

Brugen af ​​metapixel er baseret på artikel 6, stk. 1 lit f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive annonceringsforanstaltninger, herunder sociale medier.

Du kan finde yderligere information om beskyttelse af dit privatliv i Metas privatlivscenter: Privatlivscenter
Du kan også bruge remarketingfunktionen "Tilpassede målgrupper" i afsnittet Annonceindstillinger https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivere. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere Facebooks brugsbaserede annoncering på webstedet European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

5. Nyhedsbreve
Nyhedsbrev data
Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

De data, der indtastes i nyhedsbrevets registreringsformular, behandles udelukkende på baggrund af dit samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadressen og deres brug til at sende nyhedsbrevet, for eksempel via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af ​​de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du giver os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og vil blive slettet, efter du afmelder dig nyhedsbrevet. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

6. Plugins og værktøjer

Google Web-skrifttyper
Denne side bruger såkaldte webfonte, som leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du går ind på en side, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette giver Google viden om, at vores hjemmeside blev tilgået via din IP-adresse. Brugen af ​​Google Web Fonts er af hensyn til en ensartet og attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, vil din computer bruge en standardskrifttype.

For mere information om Google Web Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google kort
Dette websted bruger Google Maps-korttjenesten via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af ​​Google Maps er af hensyn til en attraktiv præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi angiver på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

Du kan finde mere information om, hvordan vi håndterer brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Betalingsudbydere og forhandlere

PayPal
På vores hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling via PayPal. Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Hvis du vælger at betale via PayPal, vil de betalingsoplysninger, du har indtastet, blive overført til PayPal.

Dine data vil blive overført til PayPal på grundlag af artikel 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke) og artikel 6, stk. 1 litra b GDPR (behandling for at opfylde en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af ​​tidligere databehandlingsoperationer.